White Christmas

Argo Gallery
Nicosia, Cyprus
2012